Lagerbolag i Tyskland

Ibland måste det helt enkelt gå snabbt. Det är bråttom med att skriva under ett avtal eller en viktig kund kräver ett tyskt bolag som fakturautställare: I affärslivet uppstår allt emellanåt situationer då även en klokt planerande företagare „i går“ behöver en användbar tysk juridisk struktur.

För alla som har bråttom

Att etablera ett företag i Tyskland tar sin tid. Tills ett finansiellt bolag är registrerat överallt och det ofta så absolut nödvändiga momsregistreringsnumret står till förfogande måste många myndigheter och instanser efter varandra ha varit aktiva. Om detta lyckas inom fyra veckor har man undantagsvis stor tur. Vi har också upplevt att det tagit upp till sex månader.

Inte alla företag har tid för detta eller vill helt enkelt inte vänta. Här kommer vi med vårt erbjudande till hjälp. Med ett lagerbolag är du genast handlingsförmögen.

Fördelen är att du – utan att du i förväg behöver vidta ekonomiska åtgärder – snabbt blir ägare till ett tyskt bolag med ett fullt inbetalat, orört aktiekapital.

Med ett lagerbolag är etablerandet en enkel process och om du efter förvärvet behöver hjälp med att bygga upp en företagsstruktur hjälper dig vårt samspelta nätverk av banker, notarier, advokater och skatterådgivare.

Ditt företag –
vår expertis

Vårt nätverk består av notarier, skatterådgivare och banker med mångårig erfarenhet av flera hundra etableringar.

Orsaken är: När det måste gå snabbt kommer det bland annat an på väl beprövade kommunikationsvägar.

Vår process

 • 1. Före förvärvet

  Våra kunder har vanligtvis bråttom. Men då när det handlar om det första bolaget i Tyskland lönar det sig att före beslutet ta sig lite tid för att bättre bekanta sig med ägandestruktur, företagsledning osv. i ett tyskt bolag. Där kan senare stora summor sparas in. Vi tar oss tid för våra intressenter för att diskutera de viktigaste sakerna – naturligtvis bara om så önskas.

  Du reserverar ett bolag, skickar oss nödvändiga uppgifter (exempelvis namnet på verkställande direktören) och betalar oss hela köpesumman (1.700 euro avgift + 300 euro aktiekapital) i förväg. Du kan också betala in beloppet på ett klientmedelskonto hos notarien om du vill och stå för avgiften för det.

  Du väljer en valfri notarius publicus och gör själv upp en tid eller vi gör det för dig utan extra kostnader. Tider kan i regel göras upp inom en till tre dagar.

 • 2. Förvärvet

  Du förvärvar ett bolag UG (Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung,ö.a.: förenklad bolagsform med begränsat ansvar). Detta skrivs in i handelsregistret och anmäls officiellt hos skattemyndigheten som lagerbolag, förfogar alltså över ett skatteregistreringsnummer. Bolaget har aldrig tidigare varit ekonomiskt aktivt. Du kommer att se att bankkontot belastats endast med bankavgifter. Vid köpet står hela aktiekapitalet till förfogande. Eftersom våra bolag officiellt är registerade som lagerbolag har du inget momsregistreringsnummer.

  Fördelen med ett UG är det låga aktiekapitalet. Det håller också våra avgifter och kostnaderna för notarien vid köpet låga. Om Du önskar ett GmbH (ö.a.: Gesellschaft mit beschränkter Haftung = bolag med begränsat ansvar) istället för ett UG kan notarien bestyrka detta redan vid köpet – av UG blir då GmbH.

  Om det är bråttom måste den blivande verkställande direktören vara närvarande vid mötet med notarien. Att bolagets köpare och säljare är närvarande är däremot inte så viktigt.

  Det är lämpligt at en skatterådgivare tillkallas vid själva mötet. Denna/denne kommer då redan att ha förberett de dokument som den nya verkställande direktören måste skriva under, så att du så snabbt som möjligt får ett momsregistreringsnummer och hen kommer att överlämna vederbörliga ansökningar redan samma dag till myndigheterna.

 • 3. Efter förvärvet

  Direkt efter mötet med notarien förfogar du över ett registrerat tyskt finansiellt bolag som du kan göra affärer med.

  En skatterådgivare i vårt nätverk ser gärna till att bokstavsförkortningen för mervärdesskatt (Umsatzsteuersignal) aktiveras och ett ett momsregistreringsnummer tilldelas, om du så önskar.

  Vid står gärna till tjänst när du ska ta över bankkontot likaså när det gäller frågor som uppkommer på vägen.

Tidtabell för förvärv av ett lagerbolag

Information och reservering

Du hör av dig till oss och reserverar ett lagerbolag. Om du gör det för första gången borde du ta dig ca. 1 timmes tid för informationen. Särskilt då när det är ont om tid!

Avtal och inblick

Vi utbyter för avtalen nödvändiga informationer. Du får inblick i bolagets kompletta affärsbokföring sedan etableringen. Vi kommer överens om en tid med notarien och säljaren.

Köp av bolaget

Vid mötet med notarien förvärvar du bolaget. Mötet kan äga rum i hela Tyskland. Det är viktigt att den nya verkställande direktören deltar i mötet.

Du är aktiv med ditt bolag

Direkt efter mötet med notarien kan du göra affärer med bolaget. Vi hjälper dig också i fortsättningen, exempelvis med att ta över bolagets bankkonto.

Kontakt

Säkert har du ännu några frågor. Ring oss eller skriv ett e-postmeddelande till oss. Per telefon och skype eller vid ett möte i vårt kontor i Flensburg funderar vi gärna ut hur du snabbast och enklast skaffar ramvillkor för ditt projekt i Tyskland.

E-post: info@fasttrack-germany.com
Telefon: +49 4608 60 66 060

Måndag till torsdag betjänar vi dig mellan 9:00 och 16:00 Uhr och på fredagen mellan 9:00 och 12:00.