Hylleselskaper i Tyskland

Noen ganger må det bare gå raskt. En avtaleinngåelse som haster eller en viktig kunde som spør om et tysk selskap som fakturautsteder. I forretningslivet forekommer det stadig situasjoner der selv bedriftsledere som vanligvis driver nøye planlegging, plutselig har bruk for en tysk juridisk struktur “i går”.

For alle som har det travelt

Å starte et selskap ta sin tid i Tyskland. Før et aksjeselskap er ferdig registrert og det ofte sårt tiltrengte MVA-identifikasjonsnummeret er tilgjengelig, må fire etater og institusjoner aktiveres i rekkefølge etter hverandre. Og du er svært heldig om du rekker å få det gjort innen fire uker. Selv har vi noen ganger opplevd at det kan ta opp til seks måneder.

Ikke alle selskaper har tid til dette, eller vil helst slippe å vente. Vårt tilbud „Fasttrack Germany“ er da til stor hjelp. Med et hylleselskap kan du handle raskt.

Din fordel er at du raskt på tilgang til et tysk selskap uten tidligere forretningsaktivitet, med fullt innbetalt og uberørt aksjekapital.

Ved å bruke et hylleselskap er stiftelsen en enkel prosess. Dersom du etter kjøpet trenger hjelp til å bygge opp selskapet, hjelper vi til med vårt veletablerte nettverk av banker, notarer, advokater og skattekonsulenter.

Ditt selskap –
vår ekspertise

Vårt nettverk består av notarer, skattekonsulenter og banker som vi har brukt ved flere hundre selskapsstiftelser.

Derfor: Når det må gå raskt, er det blant annet velprøvde kommunikasjonslinjer som gjør forskjellen.

Vår tilnærming

 • 1. Før kjøpet

  Våre kunder har det som regel alltid travelt. Men nettopp da, dersom det dreier seg em det første selskapet i Tyskland, er det fornuftig å bruke litt tid før avgjørelsen tas. Det er greit å lære reglene for eierstruktur, selskapsledelse osv. for et tysk selskap før beslutningen tas. Det kan spare mye penger senere, Vi tar oss tid til å drøfte de viktigste tingene med våre interessenter – men naturligvis bare hvis du ønsker det.

  Du reserverer et selskap, sender oss de nødvendige data (for eksempel navn på daglig leder) og betaler hele kjøpsprisen til oss (1.700 Euro gebyr + 300 EUR aksjekapital) på forhånd. Du kan betale inn beløpet på en klientkonto hos en notar dersom du vil ta deg bryet og kostnadene med det.

  Du kan velge en notar og koordinere avtalen selv, eller vi kan gjøre det for deg uten ekstra kostnader for deg. Avtaler kan vanligvis gjøres innen en til tre dager.

 • 2. Kjøpet

  Du kjøper et UG (“Unternehmergesellschaft” (med begrenset ansvar). Dette er et tysk “mini-AS”). Det er registrert i handelsregisteret og offisielt registrert hos skattekontoret som et hyllefirma, og har dermed et skattenummer. Selskapet har ingen tidligere forretningsvirksomhet. Du kan se av selskapets bankkonto at det eventuelt kun har påløpt bankgebyrer. Ved kjøpet er hele aksjekapitalen tilgjengelig. Siden våre selskaper er offisielt registrerte som hylleselskaper, har de ikke MVA-identifikasjonsnummer.

  Fordelen med et UG er den lave aksjekapitalen, Det gir også lave gebyrer hos oss og hos notaren. Dersom du i stedet for et UG ønsker et GmbH (“normalt” tysk aksjeselskap), kan notaren registrere dette i forbindelse med kjøpet – ditt UG blir da omdannet til et GmbH.

  Dersom det skal gå raskt, må den fremtidige daglige leder være tilstede ved møtet med notaren. Men det er ikke så viktig at kjøperen og selgeren av selskapet er til stede.

  Det lønner seg , at en skattekonsulent tas med i arbeidet. Vedkommende kan da forberede dokumentene som den nye daglige leder må underskrive. Da kan et MVA-identifikasjonsnummer raskt fremskaffes, den aktuelle søknaden kan da sendes inn til myndighetene allerede samme dag.

 • 3. Etter kjøpet

  Rett etter møtet med notaren har du et tysk aksjeselskap og kan gjøre forretninger ved hjelp av det.

  Aktivering av MVA og tildeling av et MVA-identifikasjonsnummer kan foretas av en skattekonsulent fra vårt nettverk, dersom du ønsker det.

  Vi bidrar også gjerne ved overtak av bankkontoen eller ved andre spørsmål du måtte ha i løpet av prosessen.

Kjøreplan for kjøp av et hylleselskap

Informasjon og reservasjon

Du kontakter oss og reserverer et hylleselskap. Når du gjør det for første gang, vil du få informasjon i løpet av ca. 1 time. Det er viktig når tiden er knapp!

Avtaler og innsyn

Vi utveksler nødvendig informasjon for avtalene. Du får innblikk i hele regnskapet for selskapet siden stiftelsen. Vi avtaler møte med notar og selger.

Kjøp av selskapet

Ved møtet med notaren kjøper du selskapet. Møtet kan finne sted hvor som helst i Tyskland, Det viktige er at den nye daglige leder deltar på møtet.

Du blir aktiv med ditt nye selskap

Rett etter møtet med notaren kan du drive forretning via selskapet. Vi hjelper deg for eksempel med å overta selskapets bankkonto.

Kontakt

Du har sikkert noen andre spørsmål. Ring eller skriv en e-post til oss. Vi tar gjerne en samtale via telefon eller Skype, eller vi kan ta et møte på vårt kontor i Flensburger. Slik får du de beste rammebetingelsene for ditt prosjekt i Tyskland.

E-post: info@fasttrack-germany.com
Telefon: +49 4608 60 66 060

Mandag til torsdag kan vi treffes mellom klokken 9.00 og 16.00, på fredag mellom klokken 9.00 og 12.00.